Όροι χρήσης - Τρόποι πληρωμής - Αποστολή προϊόντων

Α. Όροι Χρήσης του Διαδικτυακού τόπου

Η περιήγηση των επισκεπτών καθώς και η χρήση υπηρεσιών στον κάτωθι οριζόμενο Διαδικτυακό Τόπο (σημείο Α.1.β.) συνεπάγεται τη ρητή και ανεπιφύλακτη συγκατάθεση και συναίνεση με τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις καθώς και με τα όσα περιγράφονται στα τμήματα (Β) & (Γ) του παρόντος.

1. Όρισμοί - φραστικές συμβάσεις
Στο κείμενο που ακολουθεί έχουν γίνει οι παρακάτω φραστικές συμβάσεις:

α) H εταιρεία «ΑΕΤΟΣ», που εδρεύει στην οδό Αγίου Κωνσταντίνου 3 στον Πειραιά Αττικής, στην Ελλάδα, στη συνέχεια του παρόντος και χάρη συντομίας θα αναφέρεται σαν ΑΕΤΟΣ.

β) Ο διαδικτυακός τόπος που έχει το μοναδικό όνομα editions.aetos.com.gr, που είναι το επίσημο ηλεκτρονικό κατάστημα έκθεσης και λιανικής πώλησης προϊόντων μέσω του Διαδικτύου της ΑΕΤΟΣ, στη συνέχεια του παρόντος και χάρη συντομίας θα αναφέρεται σαν ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ.

γ) Το περιεχόμενο του ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, κειμένων και προϊόντων, στη συνέχεια του παρόντος και χάρη συντομίας θα αναφέρεται σαν ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ.

δ) Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που παρουσιάζονται στο ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΤΟΠΟ. στη συνέχεια του παρόντος και χάρη συντομίας θα αναφέρονται σαν ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΑ.

2. Πνευματική Ιδιοκτησία
Το ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της ΑΕΤΟΣ με την επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος. Όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας του ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ανήκουν στην ΑΕΤΟΣ ή στα τρίτα μέρη που νομίμως αφορούν. Κάθε αναδημοσίευση ή αναπαραγωγή σε οποιοδήποτε μέσο, με ή άνευ επεξεργασίας, του ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ (όλου ή μέρους αυτού) χωρίς προηγούμενη έγγραφη άδεια, δεν επιτρέπεται.

Τα ονόματα aetos.com.gr, aetoseditions.gr και hercolubus.gr που αντιστοιχούν σε τμήματα του ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ή οδηγούν σε ιστοσελίδες αυτού ομοίως υπόκεινται στους ίδιους όρους του παρόντος.

3. Εμπορικά Σήματα
Τα ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΑ που αντιπροσωπεύουν την ΑΕΤΟΣ ή/και τρίτα συμβεβλημένα μέρη καθώς και τα προϊόντα τους, είναι αποκλειστικά σήματα και διακριτικά γνωρίσματα των ανωτέρω και προστατεύονται από τους ελληνικούς, κοινοτικούς και διεθνείς νόμους περί εμπορικών σημάτων και πνευματικής ιδιοκτησίας. Σε κάθε περίπτωση η εμφάνιση και έκθεσή τους στο ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΤΟΠΟ δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο, να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους, χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της ΑΕΤΟΣ ή οποιουδήποτε τρίτου νόμιμου κατόχου τους.

4. Προσωπικά Δεδομένα
Η ΑΕΤΟΣ εφαρμόζοντας τις αρχές προστασίας προσωπικών δεδομένων, που προβλέπονται από το Διεθνές Δίκαιο και που ρυθμίζουν θέματα σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο, την προστασία των καταναλωτών και τις πωλήσεις από απόσταση, δεν πρόκειται να προβεί σε οποιαδήποτε αθέμιτη χρήση προσωπικών δεδομένων και με κανέναν τρόπο δεν θα αποκαλύψει, δημοσιοποιήσει, πωλήσει, εκμισθώσει ή ανταλλάξει προσωπικά στοιχεία και πληροφορίες προς οποιοδήποτε τρίτο μέρος.

5. Πολιτική για τα Cookies
Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου τα οποία αποθηκεύονται στην εφαρμογή πλοήγησης (browser) του επισκέπτη/χρήστη κατά την διάρκεια της πλοήγησής του στον ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΤΟΠΟ και είναι απαραίτητα για την ορθή λειτουργία του, όπως για την επιλογή της γλώσσας στην οποία προβάλλονται οι ιστοσελίδες, την προσθήκη προϊόντων στο «καλάθι αγορών», την χρήση της σελίδας Επικοινωνίας κ.λπ. Ωστόσο, ο επισκέπτης/χρήστης έχει την δυνατότητα, αν το επιθυμεί, να ενεργοποιήσει κατάλληλη ρύθμιση στην εφαρμογή πλοήγησής του, ώστε να διαγράφει cookies που έχουν αποθηκευτεί, να απενεργοποιήσει πλήρως την αποθήκευση cookies κ.λπ. Στην τελευταία περίπτωση όμως, δεν θα μπορεί να χρησιμοποιήσει κάποιες από τις λειτουργίες του ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ όπως αυτές που προαναφέρθηκαν.

6. Τροποποίηση των όρων του παρόντος
Η ΑΕΤΟΣ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να ανανεώνει τους παρόντες όρους και αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώνει τους χρήστες του ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ για τυχόν τροποποιήσεις, διαμέσου της παρούσας ιστοσελίδας με απλή εκ νέου ανάρτησή της χωρίς άλλη έγγραφη ή με άλλο μέσο ειδοποίηση.


Β. Τρόποι πληρωμής παραγγελιών

Η πληρωμή των παραγγελιών που πραγματοποιούνται μέσω του ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ, μπορεί να γίνει με τους ακόλουθους δύο τρόπους:

1. Με χρέωση πιστωτικής κάρτας μέσω PayPal ή με χρέωση λογαριασμού του PayPal: Η διαδικασία εκκαθάρισης της πληρωμής πραγματοποιείται από το διαδικτυακό τόπο PayPal (www.paypal.com), ο οποίος παρέχει υπηρεσίες ασφαλών ηλεκτρονικών συναλλαγών. Η ΑΕΤΟΣ σε καμιά περίπτωση, δεν συλλέγει ούτε αποθηκεύει με οποιονδήποτε τρόπο τα στοιχεία πιστωτικών καρτών.

 

2. Με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό: Ο πελάτης καταθέτει το ποσό πληρωμής της παραγγελίας του στον ακόλουθο τραπεζικό λογαριασμό:

 

 Τράπεζα: EUROBANK
 Λογαριασμός: 0026 0076 50 0200690005
 IBAN: GR48 0260 0760 0005 0020 0690 005
 SWIFT (BIC): ERBKGRAA
 Δικαιούχος: AETOS 

 

Κατόπιν, ο πελάτης ενημερώνει την ΑΕΤΟΣ για την πληρωμή, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στη διεύθυνση editions@aetos.com.gr ή μέσω τηλεφώνου στο 210 3002128, ώστε να προχωρήσει η εκτέλεση της παραγγελίας.
Αν η υλοποίηση της τραπεζικής συναλλαγής περιλαμβάνει τυχόν έξοδα (π.χ. έμβασμα από άλλη τράπεζα ή χώρα, κ.λπ.) τότε αυτά βαρύνουν εξ ολοκλήρου τον πελάτη.

 


Γ. Αποστολή προϊόντων

Η ΑΕΤΟΣ αποστέλλει προϊόντα σε πελάτες της σε όλο τον κόσμο, χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες των Ελληνικών Ταχυδρομείων (ΕΛΤΑ). Όλες οι παραγγελίες αποστέλλονται  συστημένα, το πολύ μέσα σε πέντε εργάσιμες ημέρες από την ημέρα λήψης τους. Σε περίπτωση που μία παραγγελία δεν μπορεί να εκτελεστεί για λόγους ανωτέρας βίας (κακές καιρικές συνθήκες, απεργίες κ.λπ.), η ΑΕΤΟΣ θα επικοινωνήσει με τον πελάτη εφόσον υπάρχουν τα απαραίτητα στοιχεία επικοινωνίας από πλευράς του, προκειμένου να έρθουν σε συνεννόηση για την διευθέτηση της παραγγελίας. Σε κάθε περίπτωση η ΑΕΤΟΣ θα κάνει ό,τι είναι δυνατόν στα πλαίσια των δυνατοτήτων της για να φθάσουν τα προϊόντα στον προορισμό τους.

Εκδόσεις «ΑΕΤΟΣ»
Αγ. Κωνσταντίνου 3, 18531 Πειραιάς, Ελλάδα.