Imprimir

ХЕРКОЛУБУС ИЛИ ЦРВЕНА ПЛАНЕТА
V.M. Rabolú

Херко­лубус или Црвена Планета

«Херко­лубус или Црвена планета је 5 или 6 пута већи од Јупитера, то је џин којег ништа не може да заустави или скрене са пута.»

Смрт

«Оваквим делањем на које вам указујем, за умирање «Егa», постиже се Научна Чи­стоћа и учи се да се воли Човечанство. Онај који не дела на уништавању својих мана, не може никада стићи до Чистоће, нити може икада осетити љубав према други­ма, јер не воли сам себе.»

Астрални Развитак

«То је Астрално Поље или Пета Димен­зија, где не постоји гравитацијa ни ра­здаљина, а којој припада Астрално Тело; једно тело потпуно истоветно физичком, енергетско, које се креће великим брзи­на­ма, попут мисли, способно да истражује све што жели у Свемиру.»
«Једна ман­тра је магична реч која нам дозвољава да изађемо из физичког тела и да се у њега вратимо, поптуно свесно.»

Мантра ЛА РА С
Мантра ФА РА ОН

Садржај
 • Увод
 • Xерколубус или Црвена Планета
 • Нуклеарне Пробе и Океан
 • Ванземаљци
 • Смрт
 • Астрални Развитак
 • Завршна Белешка
Especificaciones técnicas
 • 64 páginas
 • Dimensiones 12,5 x 18 cm
 • Lomo cosido con hilo
 • Encuadernación con cubierta laminada
 • Precio 7,00 €


¡ENVÍO GRATIS
para pedidos dentro de Grecia!