Imprimer

HERKOLUBUS YA DA KIZIL GEZEGEN
V.M. Rabolú

Herkolubus ya da Kızıl Gezegen

“Herkolubus ya da Kızıl Gezegen, Jüpiter’den 5 veya 6 kat daha büyük, kocaman bir dev, onu durdurabilecek veya rotasından saptırabilecek hiçbir şey yok.”

Ölüm

“Bu çalışmada size Ego’nun ölümü ile, Bi­limsel Arılık’a ulaşacağınızı ve İnsanlığı sev­meyi öğreneceğinizi anlatmaya çalışıyo­rum. Kusurlarından kurtulmak için çaba sar­fet­meyen bir insan, asla Arılık’a ulaşamaz ve hiçbir zaman başkalarını sevemez, çünkü ken­disini sevmez.”

Astral Açilim

“Bu, ağırlığın ve mesafenin bulunmadığı ve Astral Beden’in ait olduğu Astral Seviye veya Beşinci Boyut’tur. Astral Seviye’de bulunan bu beden fiziksel bedenin tıpatıp aynısıdır. Fakat, fiziksel bedenden daha ener­jik oldu­ğu için düşünce gibi, büyük bir hızla hareket ederek Evren’den istediği herşeyi araştırma kabiliyetine sahiptir.”
“Mantram; sihirli bir sözcüktür. Ta­ma­men bi­lin­çli olarak, fiziksel bedenden çık­mamızı ve ona geri dönmemizi sağlar.”

mantram LA RA S
mantram FA RA ON

Içindekiler
 • Sunuş
 • Herkolubus ya da Kizil Gezegen
 • Nükleer Denemeler ve Okyanus
 • Dünya Dişi Varliklar
 • Ölüm
 • Astral Açilim
 • Son Not
Caractéristiques techniques
 • Pages 64
 • Dimensions 12,5 × 18 cm
 • Attaché en retour
 • Reliure avec couverture en plastique
 • Prix de vente 7,00 €


LIVRAISON GRATUITE
pour les commandes en Grèce !