Print

HERCOLUBUS O PULANG PLANETA
V.M. Rabolú

Hercolubus o Pulang Planeta

“Hercolubus o Pulang Planeta ay may lima hanggang anim na beses ang laki kumpara sa planetang Jupiter. Ito ay napakalaki at walang sino man ang makapipigil o makapaglilipat nito.”

Kamatayan

“Sa pamamagitan ng pagkamatay ng “ego” na aking sinasabi makakamit mo ang katapatan at matututunan mong mahalin ang sangkatauhan. Sino man ang hindi kumilos upang alisin ang depekto ay hindi maabot ang katapatan at hin- di makakatanggap ng pagmamahal kanino man dahil hindi niya mahal ang kanyang sarili.”

Astral Projection

“Ito ang panaginip o kathang-isip, o ang tinata­wag na ika-5 dimensyon, kung saan walang bi­gat o distansya at kung saan magpupunta ang ating mga kamalayan. Isang katawan na kaha­lintulad ng ating pisikal na katawan, mas mabi­lis, mas malakas, at kayang mag-isip anu­man ang gustuhin nila at kayang arukin ang anumang nasa kalawakan.”
“Ang “Mantras” (lakbay-diwa) ay Sali­tang mahika na nagbibigay sa atin ng pahintulot upang lisanin ng ating pisikal na katawan at bu­malik muli sa ating kamalayan.”

mantra LA RA S
mantra FA RA ON

Mga Nilalaman
 • Panimula
 • Hercolubus o Pulang Planeta
 • Ang mga Eksperimentong Atomika at ang Karagatan
 • Mga Nilalang sa Ibang Planeta
 • Kamatayan
 • Astral Projection
 • Huling Pahimakas
Technical specifications
 • 64 pages
 • Dimensions 12,5 × 18 cm
 • Thread sewn
 • Bound with laminated cover
 • Price 7,00 €


FREE SHIPPING
for orders within Greece!